Humak-wikin käyttö on päättynyt.

Opiskelijoille suunnatut sisällöt löytyvät Opiskelijan oppaasta https://opiskelijanopas.humak.fi/

Henkilöstölle suunnattua sisältöjä löytyy Intrasta https://humakfi.sharepoint.com/sites/intra

Wikin sisällöt on arkistoitu ja arkistowikiin on järjestetty hyvin rajattu pääsy.

The Humak wiki has ended.

Content for students can be found in the Student Guide https://opiskelijanopas.humak.fi/?lang=en

Content for staff can be found on Intras https://humakfi.sharepoint.com/sites/intra

The contents of the wiki have been archived and the archive wiki has very limited access.